Bezwaar huurverhoging

Bezwaar indienen kan tot en met 30 juni 2019.
Let op: bij een aantal bezwaarredenen moet je stukken toevoegen! Zonder deze stukken nemen wij het bezwaar niet in behandeling.

Je ontvangt binnen één maand antwoord op jouw bezwaar.
16 juni 2019

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw voorstel tot huurverhoging:

Ingangsdatum huurverhoging
1 juli 2019

Reden van het bezwaar (aankruisen wat van toepassing is):

Soms mag de verhuurder binnen 12 maanden de huurprijs twee keer verhogen. Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie.
De verhuurder moet de huurverhoging ten minste 2 maanden van tevoren voorstellen.
Geef minimaal 1 reden op.
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2017 of 2018) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie Personen voor Particulieren Huiseigenaren toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 3 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. (Het uittreksel kost €12,50.)
2. Via een brief aan de gemeente. In de brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aan¬vragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief stuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. (Het uittreksel kost €9,50 excl. portokosten.)
3. Via internet (www.rotterdam.nl), inloggen met DigiD. (Het uittreksel kost €6,30).
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2017 of 2018) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie Personen voor Particulieren Huiseigenaren toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 3 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. (Het uittreksel kost €12,50.)
2. Via een brief aan de gemeente. In de brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aan¬vragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief stuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. (Het uittreksel kost €9,50 excl. portokosten.)
3. Via internet (www.rotterdam.nl), inloggen met DigiD. (Het uittreksel kost €6,30).
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2017 of 2018) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie Personen voor Particulieren Huiseigenaren toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 3 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. (Het uittreksel kost €12,50.)
2. Via een brief aan de gemeente. In de brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aan¬vragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief stuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. (Het uittreksel kost €9,50 excl. portokosten.)
3. Via internet (www.rotterdam.nl), inloggen met DigiD. (Het uittreksel kost €6,30).
Let op!
Stap 1: Voeg alle inkomensgegevens uit 2018 en/of 2019 toe van alle bewoners die op uw adres zijn ingeschreven, zoals loonstroken, AOW-specificatie, pensioen¬overzicht enz.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie Personen voor Particulieren Huiseigenaren toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 3 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. (Het uittreksel kost €12,50.)
2. Via een brief aan de gemeente. In de brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aan¬vragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief stuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. (Het uittreksel kost €9,50 excl. portokosten.)
3. Via internet (www.rotterdam.nl), inloggen met DigiD. (Het uittreksel kost €6,30).
Voorwaarden bezwaar "ik heb een relevante indicatie of een Wmo- of Wvg-beschikking"

Wil je bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. Jij, of iemand anders uit jouw huishouden, heeft:
  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis, dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente, de mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie), zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de WMO (officieel WMO 2015) of de Wet Voorziening Gehandicapten (de voorloper van de WMO) voor aanpassing van de woning, u moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
  • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).
Let op: Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 0,5%.

Let op!
Voeg het overzicht van de Sociale Verzekeringsbank toe, waaruit blijkt dat u of uw medebewoner AOW ontvangt.

Let op!
Let op!
Stap 1: Voeg de inkomensverklaringen (2017 of 2018) van de Belastingdienst van alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan toe. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Stap 2: Voeg het uittreksel Basisregistratie Personen voor Particulieren Huiseigenaren (dat heet formeel zo) toe. Dit uittreksel kunt u bij de gemeente op 3 manieren aanvragen:
1. Langsgaan bij een balie van de gemeente Rotterdam. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.rotterdam.nl. (Het uittreksel kost €12,50.)
2. Via een brief aan de gemeente. In de brief moet u vermelden waarvoor u het uittreksel wilt aan¬vragen, wat uw persoonsgegevens zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen. De brief stuurt u vervolgens naar de Gemeente Rotterdam, t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP, Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam. (Het uittreksel kost €9,50 excl. portokosten.)
3. Via internet ( www.rotterdam.nl), inloggen met DigiD. (Het uittreksel kost €6,30).
Stap 3: (als je student bent) Studenten leveren tevens het bericht studiefinanciering nr. 1 aan van hetzelfde jaar als de aangeleverde inkomensverklaring van de Belastingdienst.